Dział Sieci Komputerowych

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457095
tel. 857457777

KONFIGURACJA

Konfiguracja sieci eduroam dla studentów w systemie Windows 7

Studenci używają metody uwierzytelniania EAP-TTLS/PAP. W przypadku gdy karta bezprzewodowa nie wspiera tej metody konieczne jest zainstalowanie darmowego supplicanta Secure2W_EAP_SUITE_113, który dodaje dodatkową metodę uwierzytelnienia
SecureW2 EAP-TTLS.

1. Wchodzimy do Panelu Sterowania ( START -> Panel Sterowania ). Wybieramy "Centrum sieci i udostępniania". Następnie wybieramy "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi" z lewej strony okna.2. Po otwarciu się okna "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi" klikamy "Dodaj".3. Wybieramy "Ręcznie utwórz profil sieciowy".

4. W polu Nazwa Sieci wpisujemy eduroam. Wybieramy Typ zabiezpieczeń: WPA-Enterprise oraz Typ szyfrowania: AES. Klikamy "Dalej".5. Następnie wybieramy "Zmień ustawienia połączenia".

6. Klikamy zakładkę Zabezpieczenia i wybieramy "Metodę uwierzytelniania sieci" Secure2W EAP-TTLS.7. Klikamy na przycisk WŁAŚCIWOŚCI. W nowo otwartym okienku Klikamy "Nowy" w celu utworzenia nowego profilu.8. Tworzymy nowy profil o nazwie eduroam.9. W nowo otwartym oknie w zakładce "Połączenie" odznaczamy pole UŻYWAJ INNEGO IDENTYFIKATORA ZEWNĘTRZNEGO.10. Następnie w zakładce "Certyfikaty" odznaczamy pole WERYFIKUJ CERTYFIKAT SERWERA.11. W zakładce "Uwierzytelnianie" w polu "Metoda uwierzytelniania" wybieramy PAP.12. W zakładce "Konto użytkownika" wprowadzamy identyfikator w postaci: nr_indeksu@student.uwb.edu.pl oraz wprowadzamy hasło z USOSa i klikamy OK.