Dział Systemów
Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych


ul. M. C. Skłodowskiej 14/410 mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457095
tel. 857457777

KONFIGURACJA

Konfiguracja sieci eduroam dla studentów w systemie Windows 8.1

Konfiguracja Eduroam w systemie Windows 8.1 przy użyciu systemowego kreatora konfiguracji sieci

1. Przechodzimy do Panelu Sterowania2. Następnie wchodzimy w zakładkę „siec i internet”3. Następnie wchodzimy w „centrum sieci i udostępnienia”


4. Klikamy w „skonfiguruj nowe połączenie lub nową sied”5. Z okna wybieramy „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową” oraz konfigurujemy jak poniżej

6. Następnie wybieramy „zmien ustawienia połączenia”7. Następnie w nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki „zabezpieczenia”8. Konfigurujemy jak poniżej9. Z punktu ósmego wchodząc w Ustawienia wybieramy tak jak na zdjęciu10. Z punktu ósmego musimy jeszcze wybrać „ustawienia zaawansowane” oraz skonfigurować jak poniżej11. Klikamy w „zapisz poświadczenia” oraz wypełniamy puste pola: nazwa użytkownika to numer_indeksu@student.uwb.edu.pl oraz hasło do usosa12. Następnie zamykamy wszystkie okna zatwierdzając przyciskami „OK” oraz wchodzimy w nasze sieci bezprzewodowe13. Następnie klikamy w sied „eduroam” i klikamy połącz oraz zatwierdzamy połączenie z certyfikatem klikając „połącz”14. Mamy polączenie Wi-Fi z siecią „eduroam”