Dział Sieci Komputerowych

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457095
tel. 857457777

KONFIGURACJA

Konfiguracja sieci eduroam dla studentów w systemie Windows 8.1

Konfiguracja Eduroam w systemie Windows 8.1 przy użyciu systemowego kreatora konfiguracji sieci

1. W Panelu sterowania wywołujemy opcje "Centrum sieci i udostępniania"/"Network and sharing center". Następnie w celu zmiany ustawień sieciowych klikamy na funkcję "Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć"/"Set up a new connection or network".2. W celu stworzenia nowego profilu sieciiowego w oknie "Wybierz opcję połączeń"/"Choose a connectio option" należy kliknąć "Ręczne nawiązywanie polączenia z siecią bezprzewodową"/"Manually connect to a wirless network".3. Informacje o sieci wprowadzamy tak jak na rysunku poniżej.

4. W oknie "Pomyślnie dodano eduroam"wybieramy funkcję "Zmień ustawienia połączenia"/"change connection settings" .5. W aplecie "eduroam – Właściwości sieci bezprzewodowej”/"eduroam - Wirless Network Properties" w zakładce "Zabezpieczenia”/"Security" ustawiamy tak jak na rysunku poniżej

6. Po wybraniu "Ustawienia"/"Settings" pojawi się okno "Właściwości protokołu TTLS"/"TTLS Properties", gdzie należy ustawić opcje tak jak na rysunku poniżej.7. Powróciwszy do okienka z 5 punktu naciskamy na "Ustawienia zaawansowane"/"Advanced settings" ustawiamy w pierwszej zakładce tak jak na rysunku poniżej. W niektórych przypadkach trzeba ustawić autentyfikacje tylko na użytkownika.8. W tym samym oknie lecz w drugiej zakładce ustawiamy tak jak poniżej.9. Łączymy się z nowo utworzoną i skonfigurowaną sieią10. Przy pierwszym połączeniu z siecią bezprzewodową o nazwie „eduroam” wyświetli się okno, w którym należy podać swój identyfikator "nr_indeksu@student.uwb.edu.pl" oraz hasło z USOS-a.