Dział Sieci Komputerowych

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457095
tel. 857457777

KONFIGURACJA

Konfiguracja sieci eduroam dla studentów w systemie Windows XP.

Studenci używają metody uwierzytelniania EAP-TTLS/PAP. W przypadku gdy karta bezprzewodowa nie wspiera tej metody konieczne jest zainstalowanie darmowego supplicanta Secure2W_EAP_SUITE_113, który dodaje dodatkową metodę uwierzytelnienia
SecureW2 EAP-TTLS.

1. Otwieramy okno POŁĄCZENIA SIECIOWE i zaznaczamy połączenie bezprzewodowe. Klikamy w nie prawym klawiszem myszy i wybieramy WŁAŚCIWOŚCI.2. W oknie, które się ukaże wybieramy zakładkę SIECI BEZPRZEWODOWE i wybieramy przycisk DODAJ. Uwaga! Pole przy UŻYJ SYSTEMU WINDOWS DO KONFIGURACJI... powinno być zaznaczone.3. W polu obok Nazwa sieciowa (SSID) wpisujemy eduroam i wybieramy opcje: WPA/WPA2 oraz AES, NIE KLIKAMY OK4. Przechodzimy do zakładki UWIERZYTELNIANIE. Zaznaczamy wszystkie pola w podobny sposób jak to jest na zdjęciu, czyli:

TYP PROTOKOŁU: EAP: EAP-TTLS
odznaczamy pole przy UWIERZYTELNIJ JAKO KOMPUTER, GDY INFORMACJE...
odznaczamy pole przy UWIERZYTELNIJ JAKO GOŚCIA, GDY INFORMACJE...5. Klikamy na przycisk WŁAŚCIWOŚCI. W nowo otwartym okienku Klikamy "Nowy" w celu utworzenia nowego profilu.6. Tworzymy nowy profil o nazwie eduroam.7. W nowo otwartym oknie w zakładce "Połączenie" odznaczamy pole UŻYWAJ INNEGO IDENTYFIKATORA ZEWNĘTRZNEGO.8. Następnie w zakładce "Certyfikaty" odznaczamy pole WERYFIKUJ CERTYFIKAT SERWERA.9. W zakładce "Uwierzytelnianie" w polu "Metoda uwierzytelniania" wybieramy PAP.10. W zakładce "Konto użytkownika" wprowadzamy identyfikator w postaci: nr_indeksu@student.uwb.edu.pl oraz wprowadzamy hasło z USOSa i klikamy OK.