Dział Systemów
Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych


ul. M. C. Skłodowskiej 14/410 mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457095
tel. 857457777

STRONA GŁÓWNA

Wprowadzenie

System eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiazują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system.

W typowej sytuacji, użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia moga być później powiązane z konkretną osobą.

Konfiguracja

Dostęp do sieci eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x.

Uwagi dotyczące uaktualniania systemu Microsoft Windows dla potrzeb uwierzytelnienia metodą EAP-TTLS sieci eduroam dla studentów.

  • zalecamy, aby w pierwszej kolejności pobrać najnowsze sterowniki do karty bezprzewodowej ze strony producenta notebooka.
  • w przypadku problemów ze znalezieniem lub działaniem sterowników z punktu 1 można pobrać drivery do posiadanej karty bezprzewodowej ze strony producenta karty bezprzewodowej.
  • w ostateczności można pobrać najnowszą wersję darmowego supplicanta Secure2W_EAP_SUITE_113, która dodaje dodatkową metodę uwierzytelnienia
    SecureW2 EAP-TTLS.

Parametry sieci eduroam

Użytkownik Typ zabezpieczeń Typ szyfrowania Metoda uwierzytelniania
pracownik WPA/WPA2 AES EAP-PEAP/MSCHAPv2
student WPA/WPA2 AES EAP-TTLS/PAP

Konfiguracja Pracowników

Pracownicy jako loginu używają adresu e-mail poczty elektronciznej Uniwersytetu w Białymstoku. np. j.kowalski@uwb.edu.pl

Konfiguracja dla studentów

Studenci jako loginu używają adresu e-mail w postaci swojego numeru indeksu w domenie @student.uwb.edu.pl np. 11111@student.uwb.edu.pl